Kalendarium Matematyka Reaktywacja

Harmonogram udostępniania poszczególnych działów dla uczniów biorących udział w projekcie
Lp.Moduł (dział matematyki)Data udostępnienia
Program dla Klasy I
1 Liczby i wyrażenia algebraicznedostępne
2 Rachunek zdań i rachunek zbiorów. Indukcja matematycznadostępne
3 Ogólne własności funkcji. Funkcja liniowa.
Równania i nierówności liniowe
dostępne
4 Równania kwadratowe. Funkcja kwadratowa.
Nierówności kwadratowe
dostępne
5 Planimetria (część I - wielokąty i koła) dostępne
6 Trygonometria (część I - podstawowe definicje) dostępne
Program dla Klasy II
1 Wielomiany i funkcje wymiernedostępne
2 Trygonometria (część II - funkcje trygonometryczne) dostępne
3 Geometria analityczna na płaszczyźnie dostępne
4 Ciągi liczbowedostępne
5 Planimetria
(część II - wielokąty wpisane i opisane na okręgu,
twierdzenia sinusów i cosinusów, podobieństwo figur)
dostępne
Program dla Klasy III
1 Funkcje wykładnicze i logarytmicznedostępne
2 Stereometriadostępne
3 Statystyka opisowa i rachunek prawdopodobieństwadostępne

Patron Honorowy

Patroni medialni

Znajdziesz nas na: